ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - РАДОМИР

Категория

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНИТЕ

Адрес

Радомир, България

Контакти

  • 0886273967

СТАТУТ
Юридически статут: неюридическо лице
Група: правна структ. единица на субект

АДРЕСИ
седалище:
БЪЛГАРИЯ, област Перник, община Радомир, град Радомир
Пощенски код: 2400
ж.к. ГЪРЛЯНИЦА № 41

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Активност: развиващ дейност
Форма на собственост: общинска