ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО

Категория

РЕГИСТЪР НА ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Адрес

Маджарово

Контакти

  • 0884389956

  • dgs_madjarovo@abv.bg

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО

Управител : Антони Иванов Тодоров

Телефон : 0884389956

Адрес : Маджарово ул. Петър Ангелов № 7А

E-mail : dgs_madjarovo@abv.bg