СДРУЖЕНИЕ СЕРЕНДИПИТИ 2014

Категория

РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Адрес

бул. „Никола Вапцаров“ 26, Пловдив, България

Контакти

Сдружение Серендипити-2014:

Заражда се като идея в края на 2013 година.

Учредително събрание проведено на 30.03.2014 г.
Учредители - дейни лидери с иновативен дух, работещи в областта на психологията, педагогиката, социалните дейности, културата и информационните технологии.
Юридически статут - Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ, вписано в Регистъра на ПОС с Решение № 104/04.04.2014 г.
Серендипити - неочаквано откриване на нещо ценно без съзнателно да си го търсил.

МИСИЯ

Да помага и служи в полза на най-уязвимата част от обществото – децата и младежите.
За равен старт и бъдеще.
Бъдеще на деца и младежи умни, талантливи, отговорни, съпричастни, уверени в себе си и способни да се справят самостоятелно с предизвикателствата на живота – мисия трудна, но не невъзможна.

„Отвори очи и погледни, отвори съзнанието си, за да видиш…“

Светът около нас е пълен с хора лишени от възможности. Хора с неравностойно положение, живеещи в риск или отхвърлени от обществото. Хора способни и талантливи, но неразбрани и изолирани. Децата и младежите от нашето настояще могат да имат своето серендипити за промяна и социален интегритет.