МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АРКУС МЕДИКЪЛ - АД

Категория

РЕГИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Адрес

ул. „Ниш“ 1, Велико Търново, България

Контакти

  • 0888378285

  • arkus.medikul@gmail.com

Медицински център „Аркус Медикъл" се помещава в корпус на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов". Разполагаме с операционна и стационар за еднодневна хирургия. В реновираните и модерно оборудвани кабинети работят високо квалифицирани лекари от следните медицински специалности:
• Вътрешни болести
• Ендокринология
• Кардиология
• Гестроентерология
• Детски болести
• Хирургия
• Неврохирургия
• Неврология
• Урология
• Акушерство и гинекология
• Ортопедия и травматология
• Оториноларингология (УНГ)
• Офталмология
• Дерматология
• Анестезиология и реанимация
• Клинична лаборатория
• Микробиология
• Образна диагностика
Високоспециализирани дейности:
•Ехография - абдоминална, ехокардиография, ехография на тазобе