СДРУЖЕНИЕ НОВ ЖИВОТ-2

Категория

РЕГИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Адрес

с. Златна Панега ул. Шипка

Контакти

За нас
Сдружение „Нов живот“ е създадено през 2009 г. от пет човека след проведено учредително събрание на организацията в град Варна. В продължение на 3 години към него се влкючват мнозина доброволци от цяла България и по света. Дейността ни и хората до които достигаме се увеличават мащабно с всеки изминал ден. Целта ни е да видим мнозина променени животи от смърт към живот, и то не само на думи, но и на дела.

Накратко казано, скъпи приятели, помагаме на тези, които много от хората в обществото избягват. Но нека не забравяме, че и те са хора, с една душа и всеки, който иска да промени живота си към по-добър, не само че е възможно, но и е реално. Подкрепяме такива хора, а не ги отхвърляме, помагаме на същите и не ги пренебрегваме, а ги насърчаваме и окуражаваме, че живота на всеки човек е твърде скъпоценен, за да го пропилееш и въпреки всичко не само, че си струва да живееш, но живота е дар от Бог. Всеки, който има нужда, нека да ни пише. Всеки, който иска да помогне, нека да се включи.

И най-накрая искам да ви кажа: правете добро, побеждавайте злото с добро. И дори да ви се вижда, че никой не зачита и не уважава доброто, което правите, въпреки това не се отказвайте. Правете добро!!!  

 

Дейност
Предмет на дейност на „Сдружение Нов Живот“

Борба със зависимостите от употребата на алкохол, наркотични вещества, хазарт и други зависимости;
Работа с хора преживели насилие;
Работа с жени преживели трафик и адаптирането и както интеграцията им към обществото, така и намирането на работа за тези хора;
Оказване на материална и духовна подкрепа и помощ, адаптиране и интегриране на такива хора към обществото, насочване и подпомагане за започване на подходяща работа, получаване на съответната помощ, съдействие за преодоляване на психичния стрес и дискомфорт, работа по-групи и индивидуално;
Подпомагане на хора в неравностойно положение;
Разпространение на християнството и християнските ценности в обществото;
Провеждане на беседи, дискусии, поддържане на кореспонденция в реално време и чрез интернет;
Организиране на благотворителни кампании с цел финансова и материална подркрепа на същите тези групи хора.