АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД aer-bg.com

Категория

РЕГИСТЪР НА БИЗНЕСА

Адрес

"Атоменергоремонт" ЕАД, Kozloduy, Bulgaria

Контакти

  • 097380018 097380736

  • aer@aer-bg.com

  • 097380018 09738073

  • aer-bg.com

Ремонтно предприятие "Атоменергоремонт" е създадено през 1974г. с предмет на дейност - ремонт на оборудването на "АЕЦ - Козлодуй". През последните десет години, "Атоменергоремонт" АД разшири кръга на своите клиенти и своята дейност, като изпълни редица проекти, свързани с модернизация и цялостно изграждане на обекти в топлоелектрически централи и други промишлени предприятия.
"Атоменергоремонт" АД разполага с производствена база на площадката на "АЕЦ Козлодуй" с работни халета, оборудвани с кранове, металообработващи машини и необходимата съвременна техника и инструменти.
Основните дейности, които Дружеството извършва са ремонт и възстановяване на турбинно, електро и спомагателно оборудване; шлосеро-монтажни, строително-монтажни и електро-монтажни дейности; производство на нестандартно оборудване, резервни части, съдове, метални конструкции; сервизни дейности и др.
Дружеството има внедрена интегрирана система за управление, включваща качество, околна среда и безопасност и здраве при работа и разполага с екипи от висококвалифицирани специалисти, доказали своите възможности и опит, включително персонал със специална квалификация.
Екология
Сертификати
Другите за нас
Членство
Кариери
Безопасен труд
Социалнa отговорност
Енергийна ефективност

България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ TEL: +359 973 80018 FAX:+359 973 80736 ® Copyright Atomenergoremont PLC 2017

През годините освен основните ремонти на енергоблоковете на АЕЦ предприятието участва и в непрекъснатия процес на реконструкции и модернизации на блокове от 1 до 6.