Районно Мюфтийство-Варна

Категория

ДРУГИ

Адрес

улица „Ангел Георгиев“ 25, Варна, България

Контакти

Районно Мюфтийство - Варна е разположено в Югоизточна България и обхваща само област Варна.
Територията на Районно Мюфтийство – Варна е с площ от 3 818кm2. То граничи с Районно Мюфтийство-Добрич, Шумен, Айтос.
Мюфтийството разполага с 39 джамии и месджиди.
Мюсюлманското население в района е около 25 000.
Броя на настоятелствата в региона на Районно мюфтийство Варна е 30.Районното мюфтийство е със седалище гр.Варна.