НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ АД

Категория

РЕГИСТЪР НА ФИРМИ

Адрес

софия ул. Иван Сусанин № 67

Контакти

  • тел. 028590072 факс 028590073 моб. 0879884445

  • office@nooro.eu

  • http://nooro.eu/

 


За нас

НООРО

Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци АД е създадена в средата на 2010 година. Организацията разполага със следните лицензи и разрешения за извършване на дейност издадени от компетентния държавен орган в България – Министерството на околната среда и водите:

лиценз за извършване на дейност като организация по оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване № ООп – ИУЕЕО -03 – 00/25.02.2013г.
лиценз за извършване на дейност като организация по оползотворяване на отпадъци от батерии и акумулатори № ООп – НУБА – 02 – 00/25.02.2013г.
заповед № РД-324 от 16.05.2011 на Министъра на околната среда и водите, че членовете на НООРО не следва да заплащат продуктова такса за батерии.
заповед № РД-325 от 16.05.2011 на Министъра на околната среда и водите, че членовете на НООРО не следва да заплащат продуктова такса за масла.
заповед № РД-738 от 11.10.2011 на Министъра на околната среда и водите, че членовете на НООРО не следва да заплащат продуктова такса за ИУЕЕО.
заповед № РД-441 от 08.06.2012 на Министъра на околната среда и водите, че членовете на НООРО не следва да заплащат продуктова такса за
заповед № РД-425 от 30.05.2012 на Министъра на околната среда и водите, че членовете на НООРО не следва да заплащат продуктова такса за
заповед № РД-401 от 21.05.2012 на Министъра на околната среда и водите, че членовете на НООРО не следва да заплащат продуктова такса за
НООРО разполага с необходимите ноу-хау, методика на работа, контакти и познания, с оглед на факта, че мениджмънта на компанията има значителен опит в сферата на масово разпространените отпадъци и успешно е управлявал няколко други организации по оползотворяване в първите години след транспонирането на европейските директиви в тази област в България. НООРО си партира с водещи фирми в областта на рецикрилирането и оползотворяването на отпадъци, както в страната така и в чужбина. С оглед на оптимизацията на дейностите и утвърдена методология за изпълнение на целите, НООРО осигурява конкуретни размери на възнаграждението за оползотворяване на членовете на организацията.

НАШАТА МИСИЯ

Да гарантираме сигурност и най-добри условия на свойте членове и да работим в полза на обществото, като използваме най-добрите практики в областта на управление на отпадъците и постигаме устойчиво опазване на околната среда.

НАШАТА ВИЗИЯ

Да бъдем организацията по оползотворяване с най-голям принос за опазването на околната среда в България.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА НООРО СА:

законосъобразно изпълнение на целите за събиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци
защита интересите на членовете на организацията и осигуряване на възможно най-добрите условия за тяхното членство
организиране и управление на система за събиране отпадъци, която е в услуга на крайните потребители
постигане на висока степен на оползотворяване на отпадъците и същевременно намаляване на разходите в тази връзка чрез оптимизация на дейностите и използване на високи технологии.
ОСНОВНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НА КОМПАНИЯТА СА:

мениджърски екип със сериозен опит в сферата на масово разпространените отпадъци, който е осъществил изпълнение на целите за събиране и оползотворяване през няколко предходни години
гъвкавост по отношение на членовете на организацията и договорните взаимоотношения
внимание към желанията на членовете на организацията
утвърдена методология за изчисление и изпълнение на годишните цели
насоченост към използване на високо-технологични решения
конкурентни цени
ПУБЛИКАЦИИ

Галина Чернаева на гости в предаването “На Кафе”
В. “Монитор”: Автоморгите не отговарят на екоизискванията
В. “Сега”: Електронният боклук ще се изнася в чужбина
В. “Дневник”: Изхвърлянето на стари елуреди – мисията невъзможна
В. “Сега”: Фалшиви организации мамят автовносители
“IT in the press: Строшената пералня стана стока
В. “Стандарт”: Докога ще живеем в сметища?