БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА

Категория

РЕГИСТЪР НА БИЗНЕСА

Адрес

Царацово, Bulgaria

Контакти

  • 0888 418 613

  • office@scscom.eu

logoNews

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА