ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАРМАНЛИ

Категория

РЕГИСТЪР НА ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Адрес

Харманли

Контакти

  • 0889330611 ; 0882484080

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАРМАНЛИ

Управител : Стефко Иванов Желязков

Телефон : 0889330611 ; 0882484080

Адрес : Харманли Петко Каравелов № 2