Професионална гимназия по топлинна и хладилна техника Карл фон Линде

Категория

РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Адрес

ул. „Индустриална“ 7а, София, България

Контакти

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО !

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ:
След като получат данните за логин (Системен номер служещ за временен прякор и временна парола) преподавателите влизат в системата с тях и първо сменят временния си прякор, след което могат да сменят и паролата си в менюто „Настройки”. В лявата част на екрана в списъчен ред се показват класовете/групите на които преподават и учебните дисциплини. След избор на Клас/Група всеки преподавател има следните възможности:

Да види програмата на класа/групата;
Списъкът на класа/групата – писмо до всеки по отделно и до всички;
Да въведе оценка на обучаем;
*Да зададе домашна работа (проект). След решаване на домашната работа от обучаемия, да я въведе в библиотеката на училището;
*Да въведе в библиотеката на училището електронна книга;
Ръководи специализирани форуми по преподаваните от него учебни дисциплини за всеки клас;

КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ:
След като получат данните за логин класните ръководители влизат в системата с тях и първо сменят временния си прякор, след което могат да сменят и паролата си в менюто „Настройки”. В лявата част на екрана в списъчен ред се показват класовете/групите на които е класен ръководител. След избор на Клас/Група всеки класен ръководител има следните възможности:

Да види програмата на класа/групата;
Списъкът на класа/групата – писмо до всеки по отделно и до всички;
Да въведе отсъствие на обучаем;
Ръководи общ форум за класа;
Да комуникира с родителите.

ДИРЕКТОРИТЕ:
След като получат данните за логин директорите влизат в системата с тях и първо сменят временния си прякор, след което могат да сменят и паролата си в менюто „Настройки”. В лявата част на екрана в списъчен ред се показват всички класове/групи в училището. След избор на Клас/Група има следните възможности:

Да види програмата на всички класове/групи;
Списъкът на класа/групата – писмо до всеки по отделно и до всички;
Детайлна статистика за обучаемите и преподавателите;
Да комуникира с родителите.

ПСИХОЛОЗИТЕ:
След като получат данните за логин психолозите влизат в системата с тях и първо сменят временния си прякор, след което могат да сменят и паролата си в менюто „Настройки”. Психолога има следните възможности:

Да види програмата на всички класове/групи;
Списъкът на класа/групата – писмо до всеки по отделно и до всички;
Да следи форумите и галериите в училището;
Професионален общ дискусионен форум за всички психолози в системата;

*БИБЛИОТЕКАРИТЕ:
След като получат данните за логин библиотекарите влизат в системата с тях и първо сменят временния си прякор, след което могат да сменят и паролата си в менюто „Настройки”. Библиотекара има следните възможности:

Да въвежда електронни книги;
Да поддържа въведените електронни книги;
Право да направи задание за въвеждане на електронна книга;