КАРАДЖАТА ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО СДРУЖЕНИЕ ДУЛОВО 0855 3105

Категория

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНИТЕ

Адрес

Dulovo, Bulgaria

Контакти

КАРАДЖАТА ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО СДРУЖЕНИЕ ДУЛОВО 0855 3105

СДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО КАРАДЖАТА

Цели
подпомага развитието на гражданското общество и демокрацията в Република България, приобщаването му към ценностите на Европейския съюз и страните с развита демокрация в областта на социалния туризъм, като създава условия, предлага възможности и услуги за упражняване на туризъм, насочен към активен отдих, укрепване на здравето, жизнеспособността, работоспособността, развлечението и емоционалното обогатяване на личността; развитие и насърчаване на различните видове и форми на туризъм, планинарство и туристически дейности; стимулиране на ориентирането, алпинизма, спелеологията и новостите в спортно-туристическата дейност.
Средства
1. Ремонт, строителство, благоустройство, обзавеждане и стопанисване на хижи, заслони, спални, къмпинги, спортно-туристическа база, съоръжения, маршрути, пътеки, пещери. 2. Маркиране и обезопасяване на туристически маршрути и пътеки и грижи за поддържането им. 3. Маркиране и обезопасяване на туристически маршрути и пътеки и грижи за поддържането им. 4. Предлага услуги и стоки, свързани със социалния туризъм.
Предмет на дейност
екологични проекти, залесяване, събиране и преработване на билки, гъби и др., рекламна и импресарска дейност, организиране на специализиран туризъм, семинари, квалификация и обучение, услоги за лица с увреждания /включително и транспортни, грижи за стари хора и сираци, производство на екипи и съоръжения, туроператорска и турагентска дейност, отдаване под наем.