Германише Лойд България ЕООД

Категория

РЕГИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Адрес

улица „Генерал Столипин“ 12, Варна, България

Контакти

"Германише Лойд България" ЕООД е клон на GL, чийто седалище е в гр. Хамбург (Германия).
Класификационната организация предлага техническа компетентност, безкомпромисно качество и първокласни услуги по целия свят. GL е посветила работата си на осигуряването на безопасността на живота и имуществото на море, както и предотвратяване на замърсяването на морската среда.
Философията на GL за безопасност и качество се основава на квалифициран и добре обучен персонал, способен да работи в различни културни среди.
В качеството си на независима трета страна, компания GL е динамична, иновационна, с напреднало мислене, непредубедена организация.
В качеството си на контролна, сертификационна и техническа консултантска компания GL предлага сложни технически услуги, насочени към всички въпроси на безопасността и риска на съоръженията, свързани с енергийното производство, съхранение и транспортиране.