ОБЩИНА СИЛИСТРА

Категория

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНИТЕ

Адрес

ул. "Симеон Велики" ,Силистра

Контакти

Община Силистра се намира в Североизточния район на Република България, който е третият по големина от 6-те района за планиране в страната. Разположена е в североизточната част на страната. На север река Дунав бележи границата с Румъния. На запад Община Силистра граничи с Община Ситово, на изток - с Община Кайнарджа, а на юг - с общините Дулово и Алфатар.

 

Адрес : ул. "Симеон Велики" №33