ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП С. ГАВРИЛ ГЕНОВО

Категория

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНИТЕ

Адрес

Гаврил Геново, България

Контакти

  • 0884542617

  • cnst_gg@abv.bg

Фирма, правна форма: ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП поделение, неюридическо лице, правна структурна единица на субект

 

Адрес на седалище: С. ГАВРИЛ ГЕНОВО, общ. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ул. СЕДЕМНАДЕСЕТА № 37 А

 

Статус: развиващ дейност

 

Допълнителна информация:


Активност - развиващ дейност
Източници на финансиране - Местен бюджет 100%
Форма на собственост - общинска 100