ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО РОСИЦА

Категория

РЕГИСТЪР НА ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Адрес

Стоките, България

Контакти

  • 0886767350

  • rositsa@scdp.bg

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО РОСИЦА

Управител : Иваничка Петкова Иванова - Тихова

Телефон : 0886767350

Адрес : Стоките м.Лъгът

E-mail : rositsa@scdp.bg